Words have power, and some things glow with content.

The shout “Apport!” reinforces this glow, deepens shadows, and sharpens the taste. Such mood makes it easier to feel the silent map created by music. This map towards the directions of a unique experience – where the reddish flesh of intimacy pulsates, where harshness intersperses with coziness, where the paradox smiles strangely.

Well, the main theme here is music. It becomes more than itself because of previously mentioned shining.

Apport! will proclaim both about self-releases and the ones marked by own sign. About the manifestations of sounds in various forms and phenomena arising from it. About what we find interesting and relevant. Or what we’ve put our nails on. To preserve the spirit and avoid pressure, no specific guidelines are drawn up. Of course, a certain tone can prevail, but it is not imperative, but an atmospheric layer.

The phrase “one cannot argue about taste“ is redundant.


/// 

Žodžiai turi galią, o kai kurie dalykai švyti turiniu.

Šūksnis „Apport!“ sustiprina šį švytėjimą, pagilina šešėlius bei užaštrina skonį. Tokios nuotaikos dėka lengviau pajusti tylų žemėlapį, kurį sukuria muzika. Šis žemėlapis veda unikalios patirties kryptimis – ten, kur pulsuoja rausvas intymumo minkštimas, kur atšiaurumas pinasi su jaukumu, kur keistai šypso paradoksas.

Ak taip, pagrindinė tema šičia bus muzika. Aukščiau minėto švytėjimo dėka tampanti kažkuo daugiau. Apport! bylos tiek apie savilaidą, tiek apie savo ženklu pažymėtus įrašus. Apie garsų apraiškas įvairiose fromose bei iš to kylančiuose reiškiniuose. Apie tai, kas mums atrodo įdomu bei aktualu. Arba tai, prie ko patys esame prikišę nagus. Idant išsaugoti ūpą ir nekurti spaudimo, nėra brėžiama specifinių gairių. Aišku, tam tikrą toną galima pavadinti vyraujančiu, tačiau tai – ne imperatyvas, o atmosferinis sluoksnis.

Frazė „dėl skonio nesiginčijama“ yra perteklinė.

apport@apport.church