Get digital at: 
https://apport.bandcamp.com/

 

 

 

 

 

 

 


Side O:
O1 – Voratinkliai ant žaizdų
(Cobwebs on wounds)
O2 – Po paraliais
(Deuce take it!)
O3 – Naštos karatai
(Carats of burden)


Side H:

H1 – Daržinėje užkasta siela
(A soul that is buried at the barn)
H2 – KIekviename posūkyje liepsna
(At each turn, there’s a flame)
H3 – Shine with us


So, a Full-length album from OORCHACH after a while! Yeah, in this case, we can say “finally” – but a time was took to brew such an atavistic drink. The ingredients were mixed by instinct, whereas the OS was fueled by the birch’s resin. Long shadows of flair intersected over the phosphorous point and a slowly rising sun illuminated this number A!005 release. Coarse loops and wild hum is still here, but they are overgrown by the blackthorns, feedbacks of liminal states, and field recordings of experiences. The “postindustrial” term is still in use because the smell of black smoke can be felt. These smokes are impaled by searchlights of unknown origin. Anxiety turns into revelation whereas joy shifts into red pulsing forms. A conception of “ritual” is overused nowadays, but Oorchach uses it, because wants it and can do it. Now add a naked astonishment, a menthol of stars, and a grumble of tape loops – “Instinkt” should remind some of this.

///

Pilnas OORCHACH albumas po nemažos laiko atkarpos. Šiuo atveju taipogi galima sakyti “pagaliau!”, tačiau šio įrašo brandinimas užtruko tiek, kiek ir reikėjo atavistinio gėrimo fermentacijai. Ingredientai buvo maišomi instinktyviai, tačiau naudotasi beržo sakais varoma operacine sistema. Ilgi nuojautos šešėliai, svyruojantys nuo deglo šviesos, pagaliau susiėjo ties fosforu švytinčiu tašku ir lėtai kylanti saulė nušvietė šį A!005 leidinį. Taip, rupios kilpos ir laukinis gausmas niekur nedingo, tačiau visa tai apaugę aštresniais erškėčiais, ribiniu būsenų feedbacku ir patirčių field-recordingais. Postindustrial terminas taipogi vis dar vartotinas, kadangi juodų dūmų kvapas šiame įraše jaučiamas itin tipriai – podraug šiuos raižo nežinomos kilmės prožektorių šviesos, nerimas tampa atradimu, o džiaugsmas – pulsuojančiomis raudonomis formomis. Sąvoka “ritual” yra pernaudota, tačiau Oorchach ją naudoja, nes nori ir gali, Pridėkite nuogą nuostabą, burnoje tirpstančią žvaigždžių mėtą ir juostinių kilpų urzgimą – “Instinkt” tikriausiai primins kažką panašaus.